Buddytraject bij de weekendschool

Zoals bekend biedt de weekendschool kinderen de mogelijkheid hun horizon te verbreden en hun talenten te ontwikkelen. Dat doen we in de vorm van twee schooljaren. Het 1e jaar noemen we Horizonverbreding en is bestemd voor kinderen uit groep 7 van de basisscholen; het 2e jaar heet Talentontwikkeling  en is bedoeld voor die kinderen uit het 1e jaar die gemotiveerd zijn een 2e jaar deel te nemen aan de weekendschool. In dit 2e jaar vindt er meer verdieping plaats. De kinderen zitten dan in groep 8.

Na het jaar Talentontwikkeling is er nog de mogelijkheid om een buddytraject te volgen. Tijdens het buddytraject worden de kinderen gekoppeld aan een buddy ( volwassene). Het doel van het buddytraject is om in een meer persoonlijk contact met de kinderen nog een aantal bedrijven en/of personen te bezoeken waarvan het kind meer informatie zou willen hebben. Het is een meer persoonlijke oriƫntatie op een beroep.

Het is natuurlijk belangrijk dat het klikt tussen een buddy en een kind. Samen bespreken ze wat ze gaan doen. Het uitgangspunt is dat er 1 keer in de 3 weken een activiteit wordt gedaan van ongeveer 2 uur.
Naast het orienteren op beroepen ondernemen de koppels ook andere activitieten zoals het gaan naar een museum, een sportwedstrijd of samen fietsen.

De keuze wordt gemaakt door het kind; de buddy organiseert het en vanuit de weekendschool wordt meegekeken in hoeverre er ondersteuning nodig is.
Het buddytraject duurt ongeveer een half jaar. Het is een mooie manier om de deelname aan de weekendschool af te ronden.
De weekendschool vindt het belangrijk om kinderen de kans te geven om 3 jaar bij de weekendschool betrokken te zijn.
Inmiddels heeft de weekendschool een aantal buddy’s. Maar…………… we zijn altijd op zoek naar meer buddy’s..
Vindt u het leuk om samen met kinderen activiteiten te ondernemen en hen iets van de maatschappij te laten zien, neem dan contact op met mij, Ans Rotting, manager van de weekendschool. In een persoonlijk gesprek kan ik u meer vertellen over het buddyschap.

 Ans Rotting, manager.

Geef een antwoord